Evolution

Evolution betyder forandring, og i biologien er evolution en ændring, der gives videre til næste generation. Det betyder, at ændringen skal være genetisk, og vel og mærke i kønscellerne i testikler og æggestokke, for ellers kan ændringerne ikke gives videre til næste generation. Sker der en ændring (mutation) i din pegefinger, vil du tage den med dig i døden.

Men hvornår vil en ændring blive givet videre til næste generation?

Hr. og fru mus på tegningen har fået 8 unger.

Vi observerer at:

  • Der fødes flere mus end der er mad til
  • De har alle forskellig benlængde
  • Kun dem med lange ben kan nå æblerne og overleve.

 

De langbenede, der overlever, kan formere sig og give deres langbenede gener videre til næste generation, og vi har en udvikling. De tre trin beskriver evolution hos alle organismer.

Naturlig udvælgelse

De individer med den variation, som giver den bedste fordel i miljøet, bliver udvalgt. Dvs. de er bedst til at kæmpe om maden og overleve. Ovenfor er det musene med de længste ben. Læg mærke til, at en gavnlig variation kan være en fordel i ét miljø, mens den kan være direkte skadelig i et andet miljø. Fx vil hvid pelsfarve hos kaniner kun give en fordel i sne, hvor de er godt camoufleret, men det er knap så fedt at være en hvid kanin på en græsmark.

Eksempler på evolution

Ser vi på seglcelle sygdom, opfylder det to af kravene.

Overflod af afkom: Det er ikke manglen på ressourcer, der fører til udviklingen i dette tilfælde.

Variation: En mutation giver deforme blodlegemer.

Naturlig udvælgelse: Vi har mennesker med mutationen og andre uden mutationen. De mennesker, som ikke har mutationen, bliver ramt af malaria og vil dø tidligere, og derfor har de en dårligere chance for at give deres gener videre. Dem med mutationen har derimod større chance for at overleve og give deres gener videre. Men det er kun i et miljø med malaria, det er en fordel!

Vi ser, at udbredelsen af mutationen er særligt udbredt i egne, hvor vi også ser stor forekomst af malaria.

Laktoseintolerans et andet eksempel på evolution

I dag er det ikke et problem i den rige verden, men det kan det have været for 6000 år siden da mutationen opstod.

Overflod af afkom: Tidligere fik man også i vesten mange børn, og det var desværre almindeligt, at mange døde.

Variation: En mutation på kromosom 2 gjorde, at voksne kunne tåle mælk.

Naturlig udvælgelse: På den tid, mutationen bredte sig, begyndte man også at drive landbrug og holde husdyr, der producerede mælk. Sult var ikke ukendt på den tid, og hvis man kunne drikke husdyrenes energirige mælk, kunne det betyde forskellen på liv og død i landsbyen, hvis der kom hungersnød. De, som overlevede, kunne give deres muterede gen videre til deres børn.

Resistente bakterier – et udbredt eksempel på evolution

Resistente bakterier kan tåle antibiotika uden at dø, og nogle er multiresistente og kan overleve at blive udsat for flere forskellige typer antibiotika. Nogle er opstået ved mutationer. Resistente bakterier kan inficere os fra æg og kød og kan være svære at komme af med, fordi de ikke reagerer på antibiotika.

Vi har indrettet miljøer i vores moderne samfund, hvor der findes meget antibiotika, og det er hospitaler og landbrug, og i sådan et miljø har de resistente bakterier en fordel og kan formere sig og sprede sig.

Overflod af afkom: Bakterier formerer sig eksponentielt, hvis de har mad nok.

Variation: Mutationer skaber varianter, som kan tåle og overleve antibiotika.

Naturlig udvælgelse: Mutationerne giver de resistente bakterier en bedre overlevelse i miljøer med meget antibiotika fx hospitaler og landbrug.

Multiresistente bakterier er en trussel mod menneskets sundhed, og bare i Europa dør hvert år 25.000 mennesker, og mange flere vil dø, hvis udviklingen af resistens fortsætter, hvis vores antibiotika ikke længere kan helbrede livsfarlige infektioner. Man forsøger at ændre miljøet, så der bruges mindre antibiotika.

I et miljø med mindre antibiotika vil de resistente bakterier ikke længere have en fordel over de ikke-resistente bakterier, og de vil hurtigt gå tilbage. Det er lykkedes i Danmark, hvor der kun dør 116 personer hvert år, og det er 1/3 af, hvad der dør i resten af Europa. Brugen af antibiotika er nedbragt i landbruget, og du oplever måske, at lægerne ikke længere er så rundhåndede, når de udskriver antibiotika.

Desværre er det svært at lave en international aftale, som bliver overholdt, så vi risikerer at få resistente bakterier med hjem fra en tur i Indien eller Thailand. Måske skal vi vænne os til, at multiresistente bakterier bliver stadigt hyppigere i verden.

Evolution hos hundestejler

Hundestejler gennemgår evolution.

Spørgsmål til videoen

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos