Økologi

-Spildevand og vandmiljø

Oversigt

Fødeeffektivitet - energitab op igennem fødekæden

Der er altid flere planter end dyr i naturen – det er der en god grund til. Når en planteæder spiser planter, så bruger den så meget energi på respiration, at kun 10% af det, den har spist bliver til planteæder. Det betyder, at 10 kg planter kun bliver til 1 kg dyr. Vi siger, den har en fødeeffektivitet på 10%. Går vi videre op igennem fødekæden, bliver der mindre og mindre dyr, og derfor bliver fødekæder ikke særligt lange.

Hvis dyreplankton spiser 1000 kg alger, så bliver det kun til 100 kg dyreplankton – altså kun 10 %. Resten forsvinder til respiration hos algerne. De alger, der dør og falder til bunden og de nedbrydes. Vi siger at fødeeffektiviteten er 10 %. 

Det næste led i fødekæden er skallerne, og de spiser 100 kg dyreplankton, men det bliver kun til 10 kg fisk – resten går til respiration og nedbrydning. Skallerne bliver spist af gedden, men igen kun med en fødeeffektivitet på 10%, og derfor er der kun ét kg gedde tilbage, selvom vi startede med 1000 kg alger.

Fødeeffektiviteten kan være højere eller lavere, men en grov tommelfingerregel siger 10%.

Fødekæden er ikke helt realistisk, da der i naturen snarere er tale om et fødenet, for en art kan spise flere forskellige dyr fra flere trin i pyramiden.

Hvordan 1000 kg alger bliver til 1 kg gedde

Til overvejelse

Hvis alle mennesker i verden blev vegetarer, ville der være mad til alle, fordi man ikke mister energi igennem trinene i fødekæden.