Økologi

- Glukose bliver til plante

Oversigt

Begrænsende faktorer

Hvis en plante mangler gødning, lys, vand eller noget andet, så stopper den med at vokse og visner. De tidlige mennesker, som dyrkede jorden, vidste at vand, lys og luft ikke alene var nok til at få et godt udbytte. Tilførsel af husdyrgødning gav langt bedre vækst. Husdyrgødning indeholder store mængder af grundstofferne N (Nitrogen), P (Fosfor) og K (Kalium).

Det er nødvendigt for planter at få tilført N og P samt en række mikronæringsstoffer for at kunne vokse og formere sig. Mangler blot ét af stofferne, taler man om ”Den begrænsende faktor” for plantevæksten.

Vandstanden viser væksten af planten

Tv. planten mangler fosfat, og det begrænser væksten (vandet løber ud).

 

Th. Nu har planten fået fosfat, og væksten er større, men nu er det nitrat, der mangler og er den begrænsende faktor.

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos