Økologi

- Glukose bliver til plante

Oversigt

Glukose bliver til plante

Ser vi på et træ, så ligner det ikke noget, som er bygget af sukker, men faktisk er hovedparten af et træ lavet af kulhydrat, som består af sukker (glukose-molekyler). Glukosemolekylerne er bygget ind i stærke strukturer som cellulose, som giver et træ styrke.

Glukosen fra fotosyntesen er råmaterialet, planten bruger til at lave de forskellige stoffer, som planten er opbygget af – fx fedt og protein. Nogle kan blot laves af glukose, men molekyler som protein og DNA skal også bruge gødning, før de kan bygges. Men råmaterialet er glukose, som planten får fra fotosyntesen.

Plantens byggematerialer

CO2

Øger væksten for det bliver til glukose i fotosyntesen. På en mark må landmanden nøjes med 0,035 % CO2 i luften, men i et gartneri kan man i et drivhus øge mængden af CO2 og dermed udbyttet.

Vand

Vandet suges op igennem de meget tynde rødder ved osmose. Er planten høj, suges det op igennem planten, når vandet fordamper fra bladene. Under bladene sidder spalteåbninger, hvor vandet fordamper igennem. Den fordampning er stærk nok til at trække vandet 115 meter op i verdens højeste træ. Det er et træk, som er 15 gange større end trykket i et bildæk!

Gødning

Gødning indeholder mest nitrat (N), fosfat (P) og kalium (K), men planter skal også bruge mange andre stoffer i meget små mængder. Gødning er ligesom vitaminpiller for mennesket – de er nødvendige, men kun i meget små mængder.

 I landbruget bruger man handelsgødning, som spredes på marken, og det indeholder præcist den gødning, planterne har brug for. 

Gylle bruges også som gødning, og det indeholder nitrat og fosfat og halm og afføring og kan nedbrydes på marken og langsomt frigive mere gødning.

Glukose bliver til…

Planter består ikke alene af sukker (glukose) – så ville de knække. Glukosen omdannes til 3 hovedgrupper af stoffer; kulhydrat, fedt og protein, som opbygger planten. Dertil kommer generne, der er opbygget af RNA og DNA. Mange af de ting skal planten bruge gødning til at opbygge.

Hvis blot et af gødningsstofferne mangler i opbygningen af planterne, vokser planterne ikke. Vi kalder det stof, der mangler for ”begrænsende faktorer”. En plante, der ikke får gødning, visner til sidst.

Kulhydrat

Kulhydrat består af grundstofferne C, H og O, men det gør C6H12O6 (glukose) jo også, så det kan bygges uden gødning.

Kulhydrater er glukosemolekyler sat sammen i forskellig længde og med forskellige bindinger. Se figur herunder.

Fedt

Fedt

består også af C H og O, så her har vi også, hvad vi skal bruge.

Protein

Proteiner Bygget af aminosyrer. De består ud over C, H og O også af N (nitrogen) og det kan planten ikke selv lave. Derfor skal den på jagt efter N, og den optager det som nitrat. Uden det kan proteinerne ikke dannes, og planten vil dø. Proteiner består af 20 forskellige aminosyrer, og to af aminosyrerne skal også bruge svovl, som de optager som SO42-. Svovl finde i små mængder i gødning.

DNA og RNA

DNA/RNA som er arvematerialet, er også livsvigtigt for planter. De kan heller ikke udelukkende bygges af C, H og O. De behøver P (fosfor), og det får de fra fosfat, og N fra nitrat.

ATP (energi)

ATP er cellens universalenergi der dannes i respirationen. ATP giver energi til transport og vækst. P – er fosfat og der er tre stk bundet i molekylet.

Test din viden

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos