Økologi

- Glukose bliver til plante

Oversigt

Glukose bliver til plante

Et træ ligner ikke noget, som er bygget af sukker, men faktisk er hovedparten af det lavet af kulhydrat, altså sukker/glukose-molekyler. Glukosemolekylerne er bygget ind i stærke strukturer af cellulose, hvilket giver træ styrke.

Glukosen fra fotosyntesen er det råmateriale, planten bruger til at lave de forskellige stoffer, som den er opbygget af – fx fedt og protein. Nogle kan blot laves af glukose, men molekyler som protein og DNA skal også bruge gødning, før de kan bygges op. Men råmaterialet er stadig glukosen fra fotosyntesen.

Plantens byggematerialer

CO2

øger væksten via glukose-opbygningen i fotosyntesen. På en mark må landmanden nøjes med de 0,035 % CO2, der er i luften; men i et gartneri kan man øge mængden af CO2 i sine drivhuse og dermed udbyttet.

Vand

suges op igennem de meget tynde rødder ved osmose. Når vandet fordamper fra bladene, suges det op igennem planten. Under bladene sidder nemlig spalteåbninger, hvor vandet fordamper igennem. Den fordampning er stærk nok til at trække vandet 115 meter op i verdens højeste træ. Det er et træk, som er 15 gange større end trykket i et bildæk!

 

Gødning

indeholder mest nitrat (N), fosfat (P) og kalium (K), men planter skal også bruge mange andre stoffer i meget små mængder. Gødning er ligesom vitaminpiller for mennesket – de er nødvendige, men kun i meget små mængder.

I landbruget bruger man handelsgødning, som spredes på marken, og det indeholder præcist den gødning, planterne har brug for,

Gylle bruges også som gødning, og det indeholder nitrat og fosfat og halm og afføring og kan nedbrydes på marken og langsomt frigive mere gødning.

Glukose bliver til …

Planter består ikke alene af sukker (glukose) – så ville de nemlig knække. Glukosen omdannes til 3 hovedgrupper af stoffer; kulhydrat, fedt og protein, som indgår i byggeprocessen. Dertil kommer generne, der er opbygget af RNA og DNA. Mange af disse ting skal planten bruge gødning til at bygge op.

Hvis blot et af gødningsstofferne mangler i opbygningen af planterne, vokser de ikke. Vi kalder de stoffer, der mangler for ”begrænsende faktorer”. En plante, der ikke får gødning, visner til sidst.

Kulhydrat

består af grundstofferne C, H og O, men det gør C6H12O6 (glukose) jo også, så det kan bygges uden gødning.

Kulhydrater er glukosemolekyler sat sammen i forskellig længde og med forskellige bindinger. Se figur herunder.

Fedt

består ligeledes af C H og O, så her har vi også, hvad vi skal bruge.

Protein

bygges af aminosyrer. De består ud over C, H og O også af N (nitrogen), og det kan planten ikke selv lave. Derfor skal den på jagt efter N, og det oplagres som nitrat. Uden det kan proteinerne ikke dannes, og planten vil dø. Proteiner består af 20 forskellige aminosyrer, og to af aminosyrerne skal også bruge svovl, som de optager som SO42-. Svovl findes i små mængder i gødning.

DNA og RNA

som er arvematerialet, er også livsvigtigt for planter. Disse molekyler kan heller ikke udelukkende bygges af C, H og O, men har også brug for P (fosfor); og det får de fra fosfat, og N fra nitrat.

ATP (energi)

ATP er cellens universalenergi, der dannes i respirationen. ATP giver energi til transport og vækst. P – er fosfat og der er tre stk bundet i molekylet.

 

Test din viden

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos