Økologi

- Søen

Oversigt

Værd at vide om søer

Alle søer forsvinder - og det går hurtigere for forurenede søer.

Danske søer er dannet ved istiden, og der opstår ikke nye søer i dag, og dem vi har, forsvinder helt naturligt med tiden. De stærkt forurenede søer vil fyldes så meget af slam på bunden, at processen går endnu hurtigere. Det var, hvad der var ved at ske med Brabrand Sø ved Århus. Men man har reddet søen fra at blive en eng ved at grave mudderet op.

Hvorfor bliver søen ikke ren igen?

i 1980’erne reducerede man tilledningen af forurening til søerne, men man blev overrasket over, at søerne ikke blev renere.

Ved en lille/naturlig tilførsel af næringsstoffer falder der få alger til bunden, og de fleste bliver nedbrudt.

Er søen derimod forurenet, er tilførslen af slam fra døde alger så stor, at der årligt tilføres et lag slam. Det slam indeholder organisk N og fosfat.

Når man så efter årtiers forurening af en sø fjerner tilførslen af næringsstoffer, oplever man, at søen stadig er uklar pga. alger, og det skyldes “den gamle gæld” af slam, som nedbrydes og frigiver næringsstoffer til vandet. Venter man længe nok, vil søen blive ren igen, men det kan tage mange år. En løsning er at grave det næringsrige sediment op, som man har gjort i Brabrand Sø.

 

 

 

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos