Syn på skabelse

-Hvordan er livet og universet opstået?

Oversigt

Hvordan er livet og universet opstået?

Mange måder at tro på skabelsen

Bibelen fortæller os i skabelsesberetningen, at verden er blevet skabt, men hvordan er det sket? Det er der rigtigt mange holdninger til, og kloge mennesker har diskuteret det i over tusind år. Her er nogle af de opfattelser, du kan støde på i dag.

Mange kristne mener, at Gud har skabt både jorden og livet for 6.000-10.000 år siden. Den gruppe kaldes ung-jord-kreationister, og ordet ”kreationist” betyder en, som tror på, at Gud har skabt (creation). Din biologibog mener, at livet opstod af sig selv for 3,6 milliarder år siden, og universet er 15 milliarder år gammelt, så der er MEGET stor forskel på de to opfattelser! Du kan læse mere om ungjord kreationisme hos Answers in Genesis og tyske Wort und wissen.

Andre kristne tror, jorden er dannet ved Big Bang, men at livet er kommet til langt senere. Det kaldes Gap-teorien. Læs mere på Reason to Believe.

En teori siger, at Gud skabte Big Bang, og han justerede alle naturkræfter og atomer lige præcist sådan, at det eneste, der kunne ske, var, at livet udviklede sig til det, vi ser i dag. Lidt ligesom når man slår med en terning på én helt bestemt måde, så vil man få en 6’er. Den anden teori tror, at Gud har haft en finger med i spillet og styret evolutionen undervejs. Den teori kaldes teistisk evolution.

I din biologibog vil du kun møde én holdning, og det er, at både jorden og livet er skabt for lang tid siden, og livet har udviklet sig ved evolution uden nogen indgriben fra Gud eller nogen form for intelligens. Det er, som du kan se, ikke den eneste holdning, og her på siden vil du blive præsenteret for flere syn på, hvordan livet er opstået og har udviklet sig, og så er det op til dig selv at bruge din sunde fornuft.

Er man imod evolution, hvis man tror på skabelse?

Uanset hvordan man tror, skabelsen har fundet sted, så betyder det ikke, at man afviser evolution. Motoren i evolution er naturlig udvælgelse og mutationer, og de mekanismer er der ingen, der benægter, uanset hvordan man tror, livet er opstået. Der er dog en stor forskel på, hvor vigtige man tror, de er for livets udvikling.

Verdensbilleder

Et verdensbillede er den måde, vi tror, verden er skruet sammen. At tro på Gud er et verdensbillede, og det samme er det for ateisten, som ikke tror på Gud. At tro på Gud eller ej afgør, hvordan vi opfatter mange ting – fx om livets skabelse. Verdensbilledet hjælper os til at få en sammenhængende forståelse af alt, vi møder i livet, og det er godt. Men vores verdensbillede kan også snyde os og gøre os blinde for ting, som ikke passer med det. Hvis vi tror Gud, har skabt livet, så kan vi risikere at afvise gode argumenter, fordi de ikke passer med, hvad vi tror, og omvendt kan ateisten være blind for, at livet kan være skabt.

Hvordan vil universet se ud, hvis Gud havde skabt det?

Mange forskere har igennem historien troet på, at Gud har skabt livet, ja indtil for 150 siden troede næsten alle forskere på, at Gud havde skabt verden. Du har måske hørt navne som Newton, Kepler, Joule, Mendel, Kelvin, Leonardo Da Vinci, Pasteur eller Pascal >evt. billeder<. De er blot nogle af de store videnskabsmænd, der i 1600-1800-tallet grundlagde den moderne videnskab, vi lærer om i biologi, kemi, fysik og geografi i dag. De startede den moderne naturvidenskab, fordi de troede, så i stedet for at være en hindring inspirerede det dem til at udvikle videnskaben.

De gjorde sig mange tanker om universet, naturen og skabelsen. De havde lært, at Bibelen beskriver Gud som almægtig og logisk, og hvis Gud har skabt det hele, så må der være et fingeraftryk af Gud i skaberværket. Derfor gik de ud og undersøgte naturen og universet, fordi de mente, at skaberværket var stort, kunne forstås logisk og sættes i system. Det er dét, vi gør i naturvidenskaben i dag. Deres tro var altså en stor medvirkende årsag til at de begyndte at undersøge naturen, og ikke en hindring for videnskaben.

De tidlige videnskabsfolk blev ikke tvunget til at tro på at Gud havde skabt verden, og troen på en udvikling uden Gud var heller ikke ukendt på den tid. Det er en ide, der eksisterede for over 2000 år siden hos de gamle grækere.

Behøver det at have noget med Bibelen at gøre?

Hvis ikke vi tror på Gud, så vil det logiske i det verdensbillede også være at afvise Gud som skaber af livet, så står vi tilbage med evolutionsteorien alene.

Evolutionsteorien bygger alene på det, vi kan måle og veje, og den tolererer under ingen omstændighed, at en Gud har grebet ind i skabelsen eller udviklingen af livet.

Evolutionsteorien er teorien om, hvordan alt levende har udviklet sig ved naturlige processer. Med naturlige mener man, at alt kan forklares ved kemiens, biologiens og fysikkens love, og intet andet. De to elementer, der driver evolutionen, er variation og naturlig udvælgelse. Dem vil vi se nærmere på. De forklarer meget, men måske ikke hele livets udvikling.

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos